ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρχική


Από το 1975 σταθερά και με συνέπεια.


Το πρώτο Ασφαλιστικό Πρακτορείο μας ιδρύθηκε το 1975.

Τα χρόνια που μεσολάβησαν πολλά άλλαξαν, οι βασικές αρχές μας όμως εξακολουθούν να είναι :

  • Γνώση του αντικειμένου.
  • Υποδομή.
  • Αναλυτική ενημέρωση πελατών.
  • Λογικό κόστος ασφάλισης.
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και μετά την πώληση.
  • Επιλεγμένες Ασφαλιστικές Εταιρίες.


Η εφαρμογή του συνόλου των αρχών μας έχει σαν αποτέλεσμα, την επιτυχία στον βασικό στόχο μας, την διατήρηση δηλαδή μακροχρόνιας συνεργασίας με τους ασφαλισμένους μας, παρά τον έντονο και πολύπλευρο ανταγωνισμό.