ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γενική Αστική Ευθύνη


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Αστική Ευθύνη από την χρήση των μηχανημάτων.


ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ.
Αφορά τους κατασκευαστές - συντηρητές.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.


ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Τροφική δηλητηρίαση.


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ( PARKING ).

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Ζημίες αυτοκινήτων πελατών από φωτιά.
 • Ζημίες αυτοκινήτων πελατών από κλοπή.


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Ζημίες αυτοκινήτων πελατών από φωτιά.
 • Ζημίες αυτοκινήτων πελατών από κλοπή.
 • Ζημίες από την χρήση των μηχανημάτων ανύψωσης.
 • Ζημίες αυτοκινήτων πελατών κατά τις δοκιμές.


ΓΡΑΦΕΙΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη από φωτιά.


ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Αστική Ευθύνη από την χρήση των μηχανημάτων.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Αστική Ευθύνη από την πρόσοψη της πολυκατοικίας (πτώση αντικειμένων).
 • Αστική Ευθύνη από την χρήση των κοινόχρηστων χώρων και των ανελκυστήρων.
 • Αστική Ευθύνη από φωτιά.


ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Ζημίες από την διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου.
 • Ζημίες κατά την σύνδεση και αποσύνδεση των κατασκευών.


ΕΚΘΕΤΕΣ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.


ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη ιδιοκτητών.


ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ - ΠΑΝΟ κλπ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη εργοδότη.


ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ.
(Βλ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ .)

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΤΑΒΕΡΝΕΣ κλπ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Τροφική δηλητηρίαση.
 • Αστική Ευθύνη από φωτιά
 • Ζημίες από την φωτεινή επιγραφή.


ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Τροφική δηλητηρίαση.
 • Αστική Ευθύνη από φωτιά.
 • Ζημίες από την φωτεινή επιγραφή.


ΙΑΤΡΟΙ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Αστική Ευθύνη από φωτιά. (Βλ. και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ)


ΙΔΙΩΤΕΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ).

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Επέκταση Αστικής Ευθύνης στο εξωτερικό.
 • Αστική Ευθύνη από κατοχή ζώου (σκύλου, αλόγου κλπ).
 • Ζημίες στην μισθωμένη κατοικία.


ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ - ΒΑΦΕΙΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Ζημίες από την φωτεινή επιγραφή.


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Αστική Ευθύνη από φωτιά.
 • Ζημίες από την φωτεινή επιγραφή.


ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ - ΘΕΑΤΡΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Αστική Ευθύνη από φωτιά.


ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΚΟΥΡΕΙΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Αστική Ευθύνη από φωτιά.
 • Ζημίες από την φωτεινή επιγραφή.


ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

 • Η ευθύνη κατά την C.M.R.


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.

Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτεται η αστική ευθύνη από την κυκλοφορία των μηχανημάτων διότι η ασφάλισή της είναι υποχρεωτική με ασφαλιστήριο αυτοκινήτων.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Τροφική δηλητηρίαση.
 • Αστική Ευθύνη από την χρήση των κοινόχρηστων χώρων.
 • Αστική Ευθύνη από την χρήση των ανελκυστήρων.
 • Αστική Ευθύνη από την χρήση των εγκαταστάσεων όπως πισίνες, γήπεδα κλπ.
 • Ζημίες από το καθαριστήριο.


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
(Ασφαλίζονται ο ιδιοκτήτης, ο μηχανικός, ο εργολάβος κλπ.)

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Αστική Ευθύνη από την χρήση των μηχανημάτων.


ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

 • Ζημίες σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας.
 • Ζημίες σε υπόγειες εγκαταστάσεις και σωληνώσεις.
 • Ζημίες κατά την κατεδάφιση.
 • Ζημίες στα όμορα.


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Τροφική δηλητηρίαση.


SUPER MARKETS.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Τροφική δηλητηρίαση.


ΣΧΟΛΕΣ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.


ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.
 • Αστική Ευθύνη από λανθασμένη εκτέλεση συνταγής.


ΦΟΡΤΙΑ (ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ).

 • Γενική Αστική Ευθύνη από το φορτίο.

Διευκρινίζεται ότι η ζημία στο ίδιο το φορτίο μπορεί να καλυφθεί με ασφαλιστήριο μεταφερομένων πραγμάτων.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ.

 • Γενική Αστική Ευθύνη.
 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη.