ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αστική Ευθύνη Προϊόντος


Ασφαλιστήρια που καλύπτουν τα πιθανά αποτελέσματα από σφάλματα κατά την παραγωγή - διάθεση κάθε είδους προϊόντων.

Παράδειγμα για εταιρία τροφίμων είναι η τροφική δηλητηρίαση, για εταιρία παραγωγής ελαστικών αυτοκινήτων το δυστύχημα εξ αιτίας κακής κατασκευής του ελαστικού, για εταιρία παιδικών παιχνιδιών ο τραυματισμός από αιχμηρό τμήμα του παιχνιδιού κλπ.

Η ασφάλιση αυτή παρότι υπάρχει εδώ και δεκαετίες δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στην Ελλάδα, την στιγμή που σε πολλές χώρες απαγορεύεται η εισαγωγή αγαθών που δεν καλύπτονται από ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης προϊόντος.