ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη


Ασφαλίζονται οι επαγγελματίες για την αστική τους ευθύνη λόγω μη ορθής εφαρμογής των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων και άρα την ύπαρξη λαθών - παραλείψεων, με αποτέλεσμα υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες.

Παράδειγμα επαγγελματικής αστικής ευθύνης για φαρμακοποιό είναι η λανθασμένη εκτέλεση συνταγής, για ιατρό η λάθος διάγνωση - θεραπευτική αγωγή, για πολιτικό μηχανικό η λάθος στατική μελέτη - εφαρμογή, για ασφαλιστικό πράκτορα η λανθασμένη ή ελλιπής μελέτη ασφαλιστηρίου.
     
Τα ασφαλιστήρια αυτού του τύπου, για τεχνικούς λόγους, συχνά εκδίδονται στο εξωτερικό και υπάρχουν ασφαλιστήρια για την ευθύνη:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ.

ΙΑΤΡΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ.

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ.

ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ.