ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αυτοκίνητα


ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.


Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης από ατυχήμτα αυτοκινήτων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Νόμο 489/1976, ο οποίος θεωρεί αυτιοκίνητο όχημα το επί εδάφους και όχι επί τροχιών με μηχανική δύναμη ή ηλεκτρική ενέργεια κινούμενο όχημα ανεξαρτήτως αριθμού τροχών.Αυτοκίνητο όχημα θεωρείται και κάθε ρυμουλκούμενο , όπως και ποδήλατο με βοηθητικό κινητήρα.

Η υποχρεωτική ασφάλιση περιλαμβάνει τις καλύψεις:

  • Σωματικές βλάβες σε πρόσωπα που επιβαίνουν ή όχι του καλυπτομένου οχήματος, εξαιρείται ο οδηγός.
  • Υλικές ζημίες σε πράγματα τρίτων προσώπων.
  • Σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες όταν το καλυπτόμενο όχημα οδηγείται από κλέφτη.


Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως πτώχευση Ασφαλιστικής Εταιρίας ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, η αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί από το Επικουρικό κεφάλαιο.(Βλ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΦΟΡΕΙΣ).

Συμπληρωματικές των υποχρεωτικών καλύψεων είναι οι εξής:

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ Η/ΚΑΙ ΜΕ ΝΕΟ ΔΙΠΛΩΜΑ.
Επιβαρύνονται τα ασφάλιστρα της Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία, και των Ιδίων Ζημιών (Mικτή). Ισχύει για νέο οδηγό, δηλαδή για ηλικία κάτω των 23 ετών ή/και δίπλωμα που δεν έχει κλείσει χρόνο. Το επασφάλιστρο συνήθως είναι 30% και ο ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα να μην δηλώσει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται από νέο οδηγό. Αν όμως ο νέος οδηγός προκαλέσει ατύχημα, τότε το επασφάλιστρο είναι πολλαπλάσιο του αρχικού. Σε κάθε ένα ασφαλιστήριο αυτοκινήτου δεν μπορεί να επιβληθεί επασφάλιστρο για πάνω από μια αιτία.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.

Συνήθως προσφέρεται δωρεάν με τις βασικές καλύψεις για Ι.Χ.Ε, μικρά Ι.Χ.Φ, και μοτοσικλέτες, ενώ η χρήση της απλοποιεί την διαδικασία αποζημιώσεων μέσω του συστήματος άμεσης πληρωμής (Σ.Α.Π.), γνωστό και ως φιλικός διακανονισμός ζημιών. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα η αποζημίωση στον παθόντα καταβάλλεται από την εταιρία του και όχι από την ασφαλιστική εταιρία τού ζημιογόνου οχήματος.

Στην πλέον συνηθισμένη μορφή της παρέχει:

  • Μετάβαση στον τόπο του συμβάντος.
  • Συμπλήρωση δήλωσης ατυχήματος, λήψη φωτογραφιών.
  • Παροχή συμβουλών.
  • Ρυμούλκηση ασφαλισμένου οχήματος αν χρειάζεται.

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ).

Είναι υποχρεωτική αν το αυτοκίνητο θα κυκλοφορήσει εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. Συνήθως δίνεται μόνο για τις καλύψεις Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών από την κυκλοφορία του καλυπτομένου αυτοκινήτου, με κόστος από ελάχιστο έως μηδενικό.