ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προαιρετικές Καλύψεις


Οι καλύψεις που ακολουθούν δίδονται είτε μεμονωμένα είτε σε μορφή «πακέτων» τα οποία προσφέρονται με έκπτωση. Ορισμένες δίνονται πάντα σε συνδυασμό π.χ όχι κλοπή χωρίς πυρκαϊά.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΪΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.


ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ (Π.Χ ΓΕΡΑΝΟΣ).

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

ΑΕΡΟΣΑΚΚΩΝ ΖΗΜΙΕΣ (ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ).

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΘΡΑΥΣΗ).

ΖΗΜΙΕΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ ΚΛΠ

ΊΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ).

ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΛΙΚΗ

ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΟΔΗΓΟΥ.

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

Γενικά ισχύει μόνο για Ι.Χ.Ε, μικρά Ι.Χ.Φ, και μοτοσικλέτες, και καλύπτει περιστατικά από ατύχημα αλλά και βλάβη.  Οι συνήθεις παροχές της επιπλέον των όσων προσφέρει η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ είναι :

  • Παροχή συμβουλών.
  • Ρυμούλκηση ασφαλισμένου οχήματος αν χρειάζεται.
  • Προσπάθεια επί τόπου αποκατάστασης της βλάβης.
  • Μεταφορά επιβαινόντων στον τόπο της κατοικίας τους.
  • Έξοδα φύλαξης του ασφαλισμένου οχήματος.
  • Έξοδα διανυκτέρευσης στον τόπο του συμβάντος.
  • Kόστος εισιτηρίων του ιδιοκτήτη για την παραλαβή του οχήματος μετά την επισκευή.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS - MALUS.
Σε περίπτωση π.χ δύο ζημιών εντός ενός ασφαλιστικού έτους δεν επιβαρύνονται τα ασφάλιστρα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ.

ΠΥΡΚΑΪΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

ΠΥΡΚΑΪΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

ΠΥΡΚΑΪΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΣΕΙΣ /ΑΠΕΡΓΙΕΣ.