ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Νομικής Προστασίας


Τα ασφαλιστήρια Νομικής Προστασίας εκδίδονται κυρίως από Ασφαλιστικές Εταιρίες που ασχολούνται μόνο με αυτό το αντικείμενο (Ασφαλιστικές Εταιρίες Νομικής Προστασίας).

Καλύπτουν τις σχετικές νομικές συμβουλές και τα έξοδα εξωδικαστικής προσπάθειας επίλυσης των διαφορών, ενώ σε περίπτωση δικαστικού αγώνα καλύπτουν έξοδα δικηγόρων, δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων, αμοιβές πραγματογνωμόνων, έξοδα δικαστικών επιμελητών κλπ.

Πολλές Ασφαλιστικές Εταιρίες επίσης προσφέρουν καλύψεις Νομικής Προστασίας, κυρίως, αυτοκινήτων είτε από μόνες τους, είτε σε συνεργασία με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Νομικής Προστασίας.

Οι καλύψεις που ακολουθούν αφορούν σε ασφαλιστήρια Εταιρειών Νομικής Προστασίας.