ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αυτοκινήτων - Οδηγών


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Χ. (ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ, κλπ).

Οι καλύψεις ισχύουν σε όλες τις Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες.

 • Απαιτήσεις από τον τρίτο και την ασφαλιστική του εταιρία λόγω ζημίας στο αυτοκίνητο ή σωματικής βλάβης οδηγού και επιβαινόντων σε αυτό.
 • Απαιτήσεις , λόγω ελαττωμάτων, από το συνεργείο ή την αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου.
 • Απαιτήσεις από τον αγοραστή του αυτοκινήτου (π.χ δεν πληρώνει έγκαιρα).
 • Yπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω τροχαίου δυστυχήματος ή παράβασης.
 • Υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε περίπτωση επιβολής διοικητικής ποινής (αφαίρεση διπλώματος - πινακίδων).
 • Διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία όπου ασφαλίζεται το αυτοκίνητο.


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ (ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΑΞΙ).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ.

Ισχύουν για όλα τα αυτοκίνητα Δ.Χ, και υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης για τις Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες.

 • Απαιτήσεις από τον τρίτο και την ασφαλιστική του εταιρία λόγω ζημίας στο αυτοκίνητο ή σωματικής βλάβης οδηγού και επιβαινόντων σε αυτό.
 • Διαφορές λόγω ελαττωμάτων, με το συνεργείο ή την αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου.
 • Απαιτήσεις από τον αγοραστή του αυτοκινήτου (π.χ δεν πληρώνει έγκαιρα).
 • Υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω τροχαίου δυστυχήματος ή παράβασης του Κ.Ο.Κ.
 • Υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε περίπτωση επιβολής διοικητικής ποινής (αφαίρεση διπλώματος - πινακίδων).
 • Διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία όπου ασφαλίζεται το αυτοκίνητο.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Δ.Χ ΦΟΡΤΗΓΩΝ.

 • Επιπλέον των Γενικών Καλύψεων.
 • Απαιτήσεις από σταλίες και κόμιστρα.
 • Απαιτήσεις από τους οδηγούς ή απόκρουση απαιτήσεων από αυτούς για διαφορές από μισθούς, άδειες, υπερωρίες, ταμείο ασφάλισης κλπ.
 • Υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω παράβασης για υπέρβαρο, ταχογράφο, μη τήρηση βιβλίου δρομολογίων, εργασία προσωπικού, μη έγκυρη έκδοση ή θεώρηση επαγγελματικής άδειας, κλπ.
 • Μεσολάβηση και εκπροσώπηση του ασφαλισμένου για διαφορές κατά την φόρτω-εκφόρτωση σε σχέση με τον αποστολέα, παραλήπτη ή αποδέκτη του εμπορεύματος.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Δ.Χ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.
Επιπλέον των Γενικών Καλύψεων.

 • Απαιτήσεις από τους οδηγούς ή απόκρουση απαιτήσεων από αυτούς για διαφορές από μισθούς, άδειες, υπερωρίες, ταμείο ασφάλισης κλπ.
 • Απαιτήσεις από κόμιστρα ή εισιτήρια ή από άλλες αποζημιώσεις.
 • Υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω παράβασης για μη τήρηση βιβλίου δρομολογίων, εργασία προσωπικού, μεταφορά υπεραρίθμων επιβατών, μεταφορά με κόμιστρο.


ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΑΞΙ.
Επιπλέον των Γενικών Καλύψεων.

 • Υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω παράβασης για άρνηση μίσθωσης, πολλαπλή μίσθωση, μίσθωση εκτός διοικητικών ορίων, επιλογή πελάτη, υπερβολικό κόμιστρο κλπ.
 • Απαιτήσεις λόγω μη καταβολής κομίστρου.
 • Απαιτήσεις από τον οδηγό για μη απόδοση εισπράξεων, μη καταβολή ενοικίου, καθυστέρηση χρήσης του αυτοκινήτου.
 • Απαιτήσεις από τους οδηγούς ή απόκρουση απαιτήσεων από αυτούς για διαφορές από μισθούς, άδειες, υπερωρίες, ταμείο ασφάλισης κλπ.


ΟΔΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ.
Οι καλύψεις ισχύουν σε όλες τις Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες.

 • Υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω τροχαίου δυστυχήματος ή παράβασης.
 • Υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε περίπτωση επιβολής διοικητικής ποινής (αφαίρεση διπλώματος - πινακίδων).