ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λοιπές Κατηγορίες


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

Συνήθως παρέχουν τις εξής καλύψεις:

 • Απαιτήσεις από ένοικο για την μη καταβολή κοινοχρήστων.
 • Υπεράσπιση του διαχειριστή που κατηγορείται για υγειονομικές παραβάσεις ή ποινικά αδικήματα σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του.
 • Απαιτήσεις λόγω ελλειπούς φορτίου ή κακής ποιότητας πετρελαίου.
 • Διαφορές ως προς την τιμή ή την ποιότητα των εργασιών που έγιναν σε κοινόχρηστα πράγματα.
 • Διαφορές από ελαττωματικό κοινόχρηστο μηχάνημα ή συσκευή.
 • Απαιτήσεις από τρίτο ο οποίος προξένησε ζημία σε κοινόχρηστο χώρο ή αντικείμενο.


ΙΑΤΡΩΝ.

Καλύπτεται η υπεράσπιση του ιατρού σε ποινικά δικαστήρια για την απόκρουση κατηγοριών όπως:

 • Εσφαλμένη επέμβαση ή αναισθησία, ή επικίνδυνη επέμβαση.
 • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη θεραπεία.
 • Επικίνδυνη φαρμακευτική ή θεραπευτική αγωγή στα πλαίσια κλινικών πρωτοκόλλων ή πρωτοποριακών τεχνικών.
 • Αισθητική παραμόρφωση ή ατελές αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Ανθρωποκτονία από αμέλεια.
 • Ψευδείς πιστοποιήσεις.
 • Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας ή ιατρικού απορρήτου.
 • Aρνηση εκτέλεσης ιατρικών πράξεων.
 • Εσφαλμένη διάγνωση (ευρεία έννοια).


Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις που ο ιατρός υποστεί:

 • Eξύβριση
 • Xειροδικία ή σωματική βλάβη.
 • Δυσφήμιση.

Καλύπτονται ακόμη:

 • Oι απαιτήσεις από τρίτους λόγω ζημιών στα μηχανήματα ή το ιατρείο.
 • Διαφορές με το προσωπικό που απασχολεί (υπερωρίες, απολύσεις, άδειες, απουσίες, αποζημιώσεις κλπ).
 • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου.
 • Διαφορές με το Τ.Σ.Α.Υ.
 • Διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία για ασφαλιστήρια που αφορούν την επιχείρηση ή την αστική του ευθύνη.


ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Προσφέρουν τις εξής καλύψεις:

 • Διαφορές με ένοικο για την μη καταβολή ενοικίων.
 • Διαφορές με ένοικο που αρνείται ή δυστροπεί να καταβάλλει την αύξηση.
 • Διαφορές με ένοικο για ζημιές που προκάλεσε στο ακίνητο ή για επισκευές που δεν πληρώνει.
 • Διαφορές με ένοικο που, παρανόμως, αρνείται να αποχωρήσει και να παραδώσει ελεύθερο το ακίνητο.
 • Απαιτήσεις από ένοικο που αποχώρησε και δεν κατέβαλε ενοίκια ή/και λογαριασμούς που αφορούν το ακίνητο (Ηλεκτρικού, Ύδρευσης - Αποχέτευσης κλπ).


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

Τα ασφαλιστήρια αυτά προστατεύουν όλα τα μέλη της οικογένειας και καλύπτουν:

 • Απαιτήσεις λόγω τραυματισμού από τροχαίο του ασφαλισμένου ή μέλους της οικογένειάς του.
 • Διαφορές για πράγματα που αγοράσθηκαν και έχουν ελαττώματα.
 • Διαφορές λόγω μη σωστής επισκευής αντικειμένων του σπιτιού.
 • Απαιτήσεις λόγω τραυματισμού μέλους της οικογένειας από τρίτον (π.χ εντός καταστήματος).
 • Διαφορές με τον εργοδότη.
 • Διαφορές με τον ασφαλιστικό οργανισμό ή την ασφαλιστική εταιρία.
 • Διαφορές με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού ή με τον διαχειριστή (κοινόχρηστα κλπ).
 • Συμβουλές για υποθέσεις οικογενειακού ή κληρονομικού δικαίου.


ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.

Ασφαλιστήρια ειδικά σχεδιασμένα για τους κατόχους σκαφών αναψυχής, τα οποία παρέχουν καλύψεις όπως:

 • Υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω σωματικής βλάβης λουομένου, ρύπανσης θάλασσας, επικίνδυνης οδήγησης, μη τήρησης διατάξεων ναυσιπλοΐας κλπ.
 • Απαιτήσεις από τον τρίτο και την ασφαλιστική του εταιρία, λόγω ζημίας στο σκάφος ή σωματικής βλάβης του ασφαλισμένου ή επιβάτη του σκάφους του.
 • Διαφορές με το ναυπηγείο λόγω ελαττωματικής επισκευής ή συντήρησης.
 • Απαιτήσεις από τον αγοραστή του σκάφους (π.χ δεν πληρώνει έγκαιρα).
 • Διαφορές με ναυλωτές λόγω μη καταβολής ναύλου κλπ.
 • Απαιτήσεις λόγω ζημίας στο parking.
 • Διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία η οποία ασφαλίζει το σκάφος.