ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποχρεωτικές Καλύψεις

 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Νόμο 489/1976, όπου αυτοκίνητο θεωρείται το επί εδάφους και όχι επί τροχίων με μηχανική δύναμη ή ηλεκτρική ενέργεια κινούμενο όχημα ανεξαρτήτως αριθμού τροχών. Αυτοκίνητο όχημα θεωρείται και το ρυμουλκούμενο, αλλά  και το ποδήλατο με βοηθητικό κινητήρα.

Η υποχρεωτική ασφάλιση περιλαμβάνει τις καλύψεις:

  • Σωματικές βλάβες σε πρόσωπα που επιβαίνουν ή όχι του καλυπτομένου οχήματος, εξαιρείται ο οδηγός. 
  • Υλικές ζημίες σε πράγματα τρίτων προσώπων. 
  • Σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες όταν το καλυπτόμενο όχημα οδηγείται από κλέφτη. 


Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως πτώχευση Ασφαλιστικής Εταιρίας ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, η αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί από το Επικουρικό κεφάλαιο.(Βλ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΦΟΡΕΙΣ).

Συμπληρωματικές των υποχρεωτικών καλύψεων είναι οι εξής:

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ Η/ΚΑΙ ΜΕ ΝΕΟ ΔΙΠΛΩΜΑ.
 

Στις περιπτώσεις αυτές επιβαρύνονται συνήθως τα ασφάλιστρα:
α) της Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία τού οχήματος και 
β) των Ιδίων Ζημιών (Μεικτή). 

Η επιβάρυνση (επασφάλιστρο) ισχύει για νέο οδηγό, δηλαδή για ηλικία κάτω των 23 ετών ή/και δίπλωμα που δεν έχει κλείσει χρόνο. Το επασφάλιστρο συνήθως είναι 30% και αν ο ασφαλισμένος δεν δηλώσει ότι το αυτοκίνητο οδηγείται από νέο οδηγό και ο νέος οδηγός προκαλέσει ατύχημα, τότε η επιβάρυνση είναι πολλαπλάσια. Σε κάθε ένα ασφαλιστήριο αυτοκινήτου και σε κάθε στιγμή, συνήθως δεν επιβάλλεται επασφάλιστρο για πάνω από μια αιτία.