ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έργα Τέχνης - Συλλογές


Σύγχρονα ασφαλιστήρια που παρέχουν καλύψεις σε ιδωτικές συλλογές, εκθέσεις έργων τέχνης, μουσεία, γκαλερί, αντικερί, εργαστήρια συντήρησης, ιδρύματα κλπ. Οι ασφαλιστικές εταιρίες που εκδίδουν τα πιο πάνω ασφαλιστήρια, συνήθως παρέχουν και υπηρεσίες αξιολόγησης έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, όπως επίσης και την δυνατότητα εξατομικευμένων όρων.

Τα αντικείμενα που ασφαλίζονται καλύπτονται τόσο στον χώρο τους όσο και εκτός αυτού κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους εντός ή εκτός Ελλάδος, της παραμονής τους σε άλλο χώρο, και της επιστροφής τους.