ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σκάφος αναψυχής


Τα ασφαλιστήρια αυτά παρέχουν προστασία από τους κινδύνους τόσο της Αστικής Ευθύνης όσο και των ζημιών που μπορεί να προκληθούν στο ίδιο το σκάφος και τα εξαρτήματά του.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η ασφάλιση αυτή είναι υποχρεωτική για τα σκάφη αναψυχής σύμφωνα με το Νόμο 2743/1999.
Αποζημιώνονται τα ποσά που καλούνται να καταβάλλουν τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα για υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες που από αμέλεια προκάλεσαν σε τρίτους.

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη των ιδιοκτητών διαφόρων κατηγοριών σκαφών όπως:

ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ).

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ).

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΩΝ.

ΚΑΪΚΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ( ΚΑΝΟ, ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ).


ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

 • Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων και των επιβαινόντων.
 • Υλικές ζημίες έναντι τρίτων και των επιβαινόντων.
 • Έξοδα για τον καθαρισμό της θαλάσσιας περιοχής από ρύπανση που προκάλεσε το καλυπτόμενο σκάφος.


Η πιο πάνω ασφάλιση μπορεί να επεκταθεί για πλεύση εκτός Ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά και για τις περιπτώσεις που το σκάφος ρυμουλκεί σκιέρ, μπανάνα, δακτυλίδι, κλπ.


ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ


Οι ιδιοκτήτες σκαφών έχουν επί πλέον την δυνατότητα να αποζημιωθούν για τις ζημίες που μπορεί να προκληθούν στο ίδιο το σκάφος, την βοηθητική λέμβο, τις μηχανές, τα προσωπικά είδη, το trailer, κλπ. Η ασφάλιση αυτών των κινδύνων προσφέρεται μέσω των διεθνώς αποδεκτών όρων "INSTITUTE YACHT CLAUSES" 1/1/1985, αλλά και των τυχόν συμπληρωματικών έτσι ώστε οι ρήτρες αυτές στο σύνολό τους, να προσφέρουν μια σύγχρονη κάλυψη με τις αντίστοιχες όμως εξαιρέσεις.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ:
Ισχύουν όταν το σκάφος βρίσκεται στην θάλασσα, σε κλειστά ύδατα, σε λιμάνι, σε αποβάθρα, σε μαρίνα, σε ναυπηγική κλίνη, σχάρα, πλωτή δεξαμενή, ή στο μέρος όπου αποθηκεύεται στην ξηρά, κατά την διάρκεια της ανέλκυσης, της καθέλκυση, του παροπλισμού κλπ.

 • Κίνδυνοι θάλασσας, ποταμών, λιμνών ή άλλων πλεύσιμων υδάτων.
 • Πυρκαϊά, εκβολή, πειρατεία, πρόσκρουση σε αποβάθρα ή λιμάνι.
 • Σεισμός, ηφαιστειακή έκρηξη, κεραυνός.
 • Ατυχήματα κατά την φόρτωση, εκφόρτωση ή διακίνηση εφοδίων, εξοπλισμού ή καυσίμων.
 • Εκρήξεις και κακόβουλες ενέργειες.
 • Κλοπή ολόκληρου του σκάφους , λέμβου , εξωλέμβιου κινητήρα κλπ.
 • Απώλεια ή ζημία που προκαλείται από κρύφια ελαττώματα, θραύση αξόνων, έκρηξη λεβήτων, αμέλεια.
 • Έξοδα επιθεώρησης των υφάλων μετά από προσάραξη.