ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βιοτεχνία - Βιομηχανία


Τα ασφαλιστήρια πυρός και συμπληρωματικών καλύψεων αντιμετωπίζουν τις οικονομικές επιπτώσεις από μια μεγάλη ποικιλία καθημερινών κινδύνων.

Προσφέρονται είτε με επιλογή καλύψεων είτε ως έτοιμα προγράμματα (πακέτα καλύψεων) και ενδεικτικά προστατεύουν από:

 • Πυρκαϊά, κεραυνό και έκρηξη (υποχρεωτική κάλυψη).
 • Καπνό.
 • Ζημιές κατά την προσπάθεια κατάσβεσης φωτιάς απο το πυροσβεστικό σώμα.
 • Φωτιά που μεταδόθηκε απο συστάδα δένδρων ή θάμνων, δάσος, αγρό κλπ.
 • Τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες.
 • Στάσεις, απεργίες, πολιτικές και κοινωνικές διαταραχές.
 • Πλημμύρα και θραύση σωληνώσεων.
 • Καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός.
 • Θύελλα και πτώση στυλών ΔΕΗ ή ΟΤΕ από θύελλα. Καθίζηση και κατολίσθηση.
 • Προσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων απο αυτά.
 • Βραχυκύκλωμα, θραύση κρυστάλλων.
 • Κλοπή - ζημιές απο κλοπή.
 • Ληστεία.
 • Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα, στην δορυφορική κεραία της ΤV και στον λέβητα της κεντρικής θέρμανσης.
 • Σεισμό και φωτιά ως αποτέλεσμα σεισμού.
 • Απώλεια κερδών ή κάλυψη παγίων εξόδων λόγω διακοπής εργασιών από ζημιά που καλύπτεται.
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους απο μετάδοση φωτιάς.
 • Απώλεια αντικειμένων απο θυρίδα τραπέζης.
 • Έξοδα για την εκκαθάριση εδάφους ως αποτέλεσμα καλυπτόμενης ζημιάς.
 • Έξοδα μηχανικών ως αποτέλεσμα ζημιάς που καλύπτεται.
 • Ζημιά σε αντικείμενα που προσωρινά βρίσκονται σε χώρο άλλον απο εκείνον που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο.