ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χρήματα - Αξίες


Οι ανάγκες ασφάλισης μετρητών, επιταγών και λοιπών αξιών καλύπτονται από ειδικά ασφαλιστήρια όπως τα συμβόλαια χρημάτων σε χρηματοκιβώτιο και χρημάτων σε μεταφορά, τα οποία αποζημιώνουν με την προϋπόθεση της  αποδεδειγμένης χρήσης βίας. Οι ασφαλιστικές εταιρίες συνήθως συνδυάζουν αυτές τις καλύψεις με την ύπαρξη ασφαλιστηρίων Πυρός κλπ κινδύνων. 

Μπορούν να συνδυαστούν με την ασφαλιστική κάλυψη εμπιστοσύνης υπαλλήλων, με τη οποία αποκαθίσταται η χρηματική ζημία που προκλήθηκε στην ασφαλισμένη επιχείρηση από την συμμετοχή εργαζομένου της σε εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η υπεξαίρεση και η συμμετοχή σε ληστεία χρηματαποστολής.