ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΦΙΛ


Από το 1975 σταθερά και με συνέπεια.

Το πρώτο Ασφαλιστικό Πρακτορείο μας ιδρύθηκε το 1975.

Τα χρόνια που μεσολάβησαν πολλά άλλαξαν, οι βασικές αρχές μας όμως εξακολουθούν να είναι :

  • Γνώση του αντικειμένου.
  • Υποδομή.
  • Αναλυτική ενημέρωση πελατών.
  • Λογικό κόστος ασφάλισης.
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και μετά την πώληση.
  • Επιλεγμένες Ασφαλιστικές Εταιρίες.


Η εφαρμογή του συνόλου των αρχών μας έχει σαν αποτέλεσμα την επιτυχία στον βασικό στόχο μας, την διατήρηση δηλαδή μακροχρόνιας συνεργασίας με τους ασφαλισμένους μας, παρά τον έντονο και πολύπλευρο ανταγωνισμό.

Λειτουργούμε σε όλους σχεδόν τους κλάδους ασφάλισης και η δραστηριότητά μας διέπεται από την σχετική Νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκαν οι εξής άδειες ασκήσεως επαγγέλματος ασφαλιστικού διαμεσολαβητή :

  • Βασίλειος Μικρουδάκης Ασφαλιστικός Πράκτωρ (Ε.Ι.Α.Σ) 2/1986, Αρ. Μητρώου Ε.Ε.Α 55610.
  • Ευσταθία Μικρουδάκη  Ασφαλιστικός Πράκτωρ161/1987, Αρ. Μητρώου Ε.Ε.Α 149084.
  • Παναγιώτα Μικρουδάκη Ασφαλιστικός Σύμβουλος,  Αρ. Μητρώου Ε.Ε.Α 211102.


Η επόμενη γενιά ήδη είναι έτοιμη να συνεχίσει, συνδυάζοντας την εμπειρία μας με τις επί πλέον γνώσεις.

Παναγιώτα Μικρουδάκη.

BPSY University of La Verne.
Msc. Organizational Psychology, University of Leicester.

Μαρία Μικρουδάκη.
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Ι. Πάτρας).
MA Communication Studies, University of Leeds,
MA Political Communication, University of Leeds.