ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ασφάλειες Προσώπων


Τα ιδιαίτερης σπουδαιότητας ασφαλιστήρια προσώπων, ανάλογα με τον αριθμό των κυρίως ασφαλισμένων διακρίνονται σε ατομικά, όπου κύριος ασφαλισμένος είναι ένα πρόσωπο ή ένα ανδρόγυνο, και ομαδικά όπου κυρίως ασφαλισμένοι είναι μια ομάδα ανθρώπων με κοινά γνωρίσματα. Παραδείγματα τέτοιων ομάδων είναι οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση, τα μέλη μιας ένωσης προσώπων, οι μαθητές ενός σχολείου, οι πελάτες μιας επιχείρησης, οι συμμετέχοντες σε ένα ομαδικό ταξίδι, το πλήρωμα ενός πλοίου.

Στα ασφαλιστήρια προσώπων συμβαλλόμενος (λήπτης) και ασφαλιζόμενος μπορεί να είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση ο λήπτης καταβάλλει τα ασφάλιστρα και έχει απόλυτη εξουσία επί του ασφαλιστηρίου.

Κάθε ασφαλιστήριο περιλαμβάνει μια καθοριστικής σημασίας κάλυψη την λεγόμενη βασική, και ένα σύνολο από συμπληρωματικές καλύψεις σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία του/των ασφαλισμένου/νων. Μερικές καλύψεις δίνονται μόνο σε συμβόλαια ζωής.

Τα συμβόλαια προσώπων ανάλογα με το είδος της βασικής κάλυψης διακρίνονται επίσης σε «ΖΩΗΣ» και «ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ». Ένα πρόγραμμα ασφάλισης Ζωής μπορεί να περιλαμβάνει και καλύψεις Ατυχήματος, όχι όμως και το αντίθετο. Ο κάθε κύριος ασφαλισμένος με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο έχει την δυνατότητα να ασφαλίσει σύζυγο και παιδιά με μερικές από τις δικές του καλύψεις. Όταν από ένα περιστατικό προκύψουν ασφαλίσματα (αποζημιώσεις) από 2 ή περισσότερες καλύψεις, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να αποζημιωθεί από όλες.

Τα ασφαλιστήρια Ζωής μπορεί να συμφωνηθεί ότι θα έχουν μεγάλη, ακόμη και ισόβια διάρκεια. Αντίθετα τα ασφαλιστήρια αποκλειστικά ατυχήματος και τα ομαδικά, συνήθως έχουν διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα , ανανέωσης, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι σε κάθε επέτειο του συμβολαίου τα πάντα αξιολογούνται από μηδενική βάση.