Ασφαλιστικές Εργασίες Μικρουδάκη

Ασφαλιστείτε γρήγορα  και εύκολα σε κορυφαίες εταιρίες.

Η καλύτερη εξυπηρέτηση πριν και μετά την ασφάλιση!

Συνεργαζόμαστε με τις καλύτερες εταιρίες της αγοράς.

Ασφάλειες

Ασφαλιστικές Εργασίες Μικρουδάκη

Από το 1975 σταθερά και με συνέπεια.

Το πρώτο Ασφαλιστικό Πρακτορείο μας ιδρύθηκε το 1975.

Τα χρόνια που μεσολάβησαν πολλά άλλαξαν, οι βασικές αρχές μας όμως εξακολουθούν να είναι :

  • Γνώση του αντικειμένου.
  • Υποδομή.
  • Αναλυτική ενημέρωση πελατών.
  • Λογικό κόστος ασφάλισης.
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και μετά την πώληση.
  • Επιλεγμένες Ασφαλιστικές Εταιρίες.


Η εφαρμογή του συνόλου των αρχών μας έχει σαν αποτέλεσμα, την επιτυχία στον βασικό στόχο μας, την διατήρηση δηλαδή μακροχρόνιας συνεργασίας με τους ασφαλισμένους μας, παρά τον έντονο και πολύπλευρο ανταγωνισμό.

Λοιπές Κατηγορίες

Λοιπές Κατηγορίες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνήθως παρέχουν τις εξής καλύψεις: Απαιτήσεις από ένοικο για την μη καταβολή κοινοχρήστων. Υπεράσπιση του διαχειριστή που κατηγορείται για υγειονομικές παραβάσεις ή ποινικά αδικήματα σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του. Απαιτήσεις λόγω

Επιχειρήσεων Επαγγελματιών

Επιχειρήσεων Επαγγελματιών

Οι καλύψεις που ακολουθούν, ισχύουν για τον ασφαλισμένο και όσους εργάζονται σ' αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έστω και αν είναι συγγενείς του. Απαιτήσεις από τρίτους για κάθε υλική ζημία σύμφωνα με την νομοθεσία περί

Αυτοκινήτων – Οδηγών

Αυτοκινήτων – Οδηγών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Χ. (ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ, κλπ). Οι καλύψεις ισχύουν σε όλες τις Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες. Απαιτήσεις από τον τρίτο και την ασφαλιστική του εταιρία λόγω ζημίας στο αυτοκίνητο ή σωματικής βλάβης οδηγού και

Νομικής Προστασίας

Νομικής Προστασίας

Τα ασφαλιστήρια Νομικής Προστασίας εκδίδονται κυρίως από Ασφαλιστικές Εταιρίες που ασχολούνται μόνο με αυτό το αντικείμενο (Ασφαλιστικές Εταιρίες Νομικής Προστασίας). Καλύπτουν τις σχετικές νομικές συμβουλές και τα έξοδα εξωδικαστικής προσπάθειας επίλυσης των διαφορών, ενώ σε

Προηγούμενο Επόμενο

Παρέχουμε τις καλύτερες ασφαλιστικές υπηρεσίες

Νομική Προστασία

Τα ασφαλιστήρια Νομικής Προστασίας εκδίδονται κυρίως από Ασφαλιστικές Εταιρίες που ασχολούνται μόνο με αυτό το αντικείμενο (Ασφαλιστικές Εταιρίες Νομικής Προστασίας).

Καλύπτουν τις σχετικές νομικές συμβουλές και τα έξοδα εξωδικαστικής προσπάθειας επίλυσης των διαφορών, ενώ σε περίπτωση δικαστικού αγώνα καλύπτουν έξοδα δικηγόρων, δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων, αμοιβές πραγματογνωμόνων, έξοδα δικαστικών επιμελητών κλπ.